3D tiskanje

3D-tiskanje je postopek izdelave trirazsežnih trdnih objektov skoraj katere koli oblike iz digitalnega modela. 3D-tiskanje se doseže z uporabo aditivnega postopka, pri katerem se v različnih oblikah odlagajo zaporedne plasti materiala.

Prednosti:
- Hitri čas izdelave in zmanjšanje stroške razvoja
- Odpravljanje napak na izdelku v zgodnji fazi razvoja
- Optimizacija izdelka pred izdelavo orodja
- Svoboda pri dizajniranju